Giả lập forex miễn phí cho usa

giả lập forex miễn phí cho usa

Khước từ trách nhiệm pháp lý. Thông tin trong UsBinaryOptions. com chỉ dành cho thông giao dịch gương ngoại hối miễn phí tổng quát và mục đích giáo dục, và nó không nhằm cung cấp tư vấn tài chính. Usbinaryoptions. com, nhân viên của công ty, và o đại lý, không chịu trách nhiệm về thiệt hại của bất kỳ loại nào. Điều này bao gồm tổn thất lợi nhuận có thể đến trực tiếp hoặc gián tiếp từ chúng tôi hoặc thông tin được đăng trên usbinaryoptions.

com. Khuyến cáo của Hoa Kỳ. Tất cả các công ty môi giới chứng khoán nhị phân giả lập forex miễn phí cho usa các sàn giao dịch được thời gian tốt nhất để giao dịch cặp eur usd forex kê là "Môi giới quốc tế" trên trang web của chúng tôi không được quy định tại Hoa Kỳ với bất kỳ cơ quan quản lý nào. lt;h1gt; Các công ty môi giới tốt nhất nhị phân 5 chúng tôi lt; h1gt; Tìm kiếm các công ty môi giới chứng khoán nhị phân phục vụ khách hàng Mỹ.

Bạn có thể đã phát hiện ra rằng nhiều công ty môi giới từ chối chấp nhận khách hàng từ Hoa Kỳ. Điều này có thể khiến bạn tin rằng các giao dịch quyền chọn nhị phân là bất hợp pháp ở Hoa Kỳ, nhưng điều này không đúng chính xác. Nó là hoàn toàn hợp pháp để thương mại lựa chọn nhị phân ở Mỹ. Hầu hết các công ty môi giới chứng khoán nhị phân đều nằm ngoài khơi. Tại sao rất nhiều người trong số họ chỉ đạo rõ ràng trong giao dịch với khách hàng ở Mỹ. 2017 Danh sách tốt nhất - Top Binary Options Chính phủ Mỹ chấp nhận Khách hàng.

NADEX - Thị trường Chứng khoán phái sinh Bắc Mỹ. Một giả lập forex miễn phí cho usa những CFTC duy nhất của Giả lập forex miễn phí cho usa Kỳ dựa trên quy định trao đổi.

A - Xem xét BinaryMate. com - chất lượng đáng ngạc nhiên của nhà môi giới SpotOption để điều tra. Họ có quản lý tài khoản trực tiếp cho webcam để hỗ trợ bạn giao dịch.

HQ ở Scotland. SpotOption ra khỏi thị trường Hoa Kỳ có hiệu quả 91415. Down đi lựa chọn điểm thương hiệu Cherry Thương mại, PorterFinance và Goptions. Cập nhật CherryTrade chấp nhận khách hàng ở Mỹ.

Các công ty môi giới trở lại với các nền tảng mới và có thể chấp nhận Mỹ bao gồm cả PorterFinance. Sự thật: Có rất nhiều dịch vụ môi giới trực tuyến nhị phân chấp nhận khách hàng ở Mỹ. Đáng buồn, rất nhiều người trong số họ khá tinh ranh. Hãy thành thật mà nói, nhiều người trong số họ là những nghệ sỹ giỏi. Họ tìm kiếm các khách hàng Mỹ không thận trọng, những người không tự nghiên cứu về những nơi giao dịch nhị phân tốt nhất (không giống bạn vì bạn ở đây).

Rất may, có một sự lựa chọn ngày càng tăng của các lựa chọn nhị phân chất lượng đang kinh doanh các trang web đưa khách hàng Mỹ. Cũng may mắn, nhiều nhà môi giới lựa chọn nhị phân tốt nhất mà chúng tôi đã phát hiện là chấp nhận khách hàng từ Mỹ.

Sự kiện: Các công ty môi giới chấp nhận khách hàng Mỹ hiện nay có thể không phải là ngày mai. - Các quy định, luật lệ và mức độ rủi ro chấp nhận được đối với các nhà môi giới này liên tục thay đổi. Ngày 2 tháng 6 năm 2015 Tùy chọn BossCapital, Magnum Options và Redwood thoát khỏi thị trường Mỹ. Nhiều năm trước, trong năm 2013, BancDeBinary rời thị trường Mỹ, tiếp theo là 24 tổ chức và TradeRush.

Binary Options Broker That Accept USA Traders - Chọn nơi để thương mại Từ Danh sách tốt nhất của chúng tôi ở trên. Điều tiếp theo mà nhiều thương nhân tự hỏi là liệu họ đang thực hiện bất kỳ lựa chọn nhị phân kinh doanh bất hợp pháp nào trên mạng. Mặc dù chúng tôi không phải là luật sư và đây không phải là bất kỳ một sự tư vấn pháp lý nào, nhưng bạn không vi phạm bất kỳ luật nào bằng cách mua bán các lựa chọn nhị phân trực tuyến, trừ khi có điều gì đó cụ thể dựa trên nơi bạn sinh sống. Với cách khái quát rộng này, bạn hãy nhìn vào một số cơ quan quản lý và cấp phép của Hoa Kỳ ở cấp liên bang.

Các tùy chọn nhị phân chính thức được kiểm soát Các trang web ở Hoa Kỳ - Tính hợp pháp - Giấy phép - các quy định. NYSE, NADEX, CBOE và các giao dịch giao dịch hợp pháp khác có đăng ký hợp pháp. Trước hết, trước khi chúng ta bắt đầu nói về các nhà môi giới nước ngoài, hãy làm rõ vấn đề liệu các lựa chọn nhị phân kinh doanh ở Mỹ có hợp pháp hay không. Nó không chỉ là hợp pháp, mà còn có một số trang lựa chọn nhị phân chính thức được điều hành bởi các trung tâm giao dịch đặt tại Hoa Kỳ. Các công ty này được quy định bởi CFTC. Các trang web được điều chỉnh hợp pháp này bao gồm Sở Giao dịch Chứng khoán Hoa Kỳ (Amex), Sở Giao dịch Mậu dịch Bắc Mỹ (Nadex), và Sở Giao dịch Chứng khoán Chicago Board Options (CBOE).

Vì vậy, bên phải có xóa các câu hỏi lầy lội cho dù các lựa chọn nhị phân kinh doanh là hợp pháp ở Hoa Kỳ ở tất cả. Nó là. Nếu bạn đang tham gia vào giao dịch, một cơ quan chính phủ bạn nên biết về là Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ, hoặc CFTC. CFTC hợp tác chặt chẽ với Hiệp hội Tương lai Quốc gia (NFA) để điều chỉnh hoạt động thương mại. Tại thời điểm này tuy nhiên bạn sẽ không tìm thấy bất kỳ nhà môi giới nước ngoài nào được quy định với CFTC.

Sơ đồ trang web | BảnQuyền ©