Forex alpari của tôi

forex alpari của tôi

Các nhà phân phối có thể bán. Câu hỏi sau đó trở thành, "Làm thế nào để bạn xác định xem một công ty chỉ đơn giản là cung cấp. một sản phẩm hoặc dịch vụ mà chỉ là một mặt tiền cho một kim tự tháp. "Tóm lại, một hợp pháp. sẽ kết hợp và thực thi các chính sách có hiệu quả ngăn chặn và ngăn ngừa hàng tồn kho. tải. Tuy forex alpari của tôi, vào thời điểm này, các quan chức thực thi pháp luật và công nghiệp khác nhau. forex alpari của tôi thành "lượng hàng tồn kho", và những biện kết quả trực tiếp nào phù hợp để ngăn chặn nó. Kể từ đó. Quyết định của Uỷ ban Thương mại Liên bang về The Matter of Amway chiến lược bí mật bậc thầy Inc.(3) ngành công nghiệp đã nắm giữ vị trí đó miễn là một công ty sẵn sàng mua lại.

hàng tồn kho không mong muốn với tỷ lệ ít nhất 90 chi phí ròng cho nhà phân phối đối với những mặt hàng đó.

những người chọn hủy bỏ sự tham gia của họ trong một chương trình, công ty không. tham gia vào việc tải hàng tồn kho. Tuy nhiên, các quan chức thực thi pháp luật đã bị bắt giữ. dicta (4) có trong quyết định của Toà án Tái bạt vòng chín gần đây trong Webster v. Omnitrition International, Inc. (5) tuyên bố rằng "Tải hàng tồn kho" xảy ra khi nào. nhà phân phối thực hiện yêu cầu mua tối thiểu để nhận các khoản thưởng dựa trên tuyển dụng. mà không bán lại sản phẩm cho người tiêu dùng.

(6) Do vậy, trọng tâm của các nhà quản lý là bán lẻ sản phẩm. Nếu sản phẩm hoặc. dịch vụ đang được mua và sử dụng chủ yếu bởi các cá nhân đang tham gia. kế hoạch bồi thường, hoặc những người mua để đủ điều kiện để được bồi thường, họ. tranh luận rằng việc bán hàng không phải là bán lẻ thực sự. Theo cách lý luận này, họ có. tấn công các chương trình (không chỉ kế hoạch nhị phân) như kim tự tháp. Nếu, mặt khác, nhà phân phối. bán lẻ hàng hóa hoặc dịch vụ cho những người không tham gia, hoặc cố gắng để trở thành. tham gia, kế hoạch bồi thường, các nhà quản lý xem xét bán lẻ hợp pháp tồn tại. Công nghiệp có ngoại lệ mạnh mẽ cho cách tiếp cận này vì nó hạn chế đáng kể. khả năng chi trả hoa hồng của các công ty đối với sản phẩm và dịch vụ được tiêu thụ bởi công ty của họ.

nhà phân phối. Mặc dù cuộc tranh luận giữa ngành công nghiệp và thực thi pháp luật vẫn chưa được giải quyết, chúng tôi. rõ ràng đang nhìn thấy một xu hướng trong các tiểu bang với các vị tướng luật sư hung hăng nhằm đảm bảo. các công ty yêu cầu các nhà phân phối phải kết hợp hạn ngạch bán lẻ vào các chương trình của họ. (7) Mức độ mà doanh số bán lẻ thực sự xảy ra trong chương trình của một công ty là. khó theo dõi. Vì các cuộc khảo sát phân phối thực tế đưa ra dữ liệu về mức bán lẻ.

nói chung là không có sẵn ở giai đoạn điều tra, có một số yếu tố đó. các quan chức điều tiết xem xét bằng chứng cho thấy một chương trình không cung cấp một doanh số bán lẻ thực sự.

Sơ đồ trang web | BảnQuyền ©